Giới thiệu Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng HUD1

Giới thiệu chủ đầu tư dự án chung cư 176 Định Công Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD1 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD1 (HUD1 Investment and construction joint stock company) trực thuộc Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị được chuyển đổi Cổ phần...
Hồ sơ pháp lý chung cư 176 Định Công

Hồ sơ pháp lý chung cư 176 Định Công

Dưới đây là các căn cứ và hồ sơ pháp lý đảm bảo dự án chung cư 176 Định Công: Hợp đồng hợp tác đầu tư số 192/HĐHTĐT-HUD1-VNF1 ngày 05/8/2010 và các Phụ lục hợp đồng số 01/HUD1-VNF1-PLHĐ ngày 16/01/2013, Phụ lục hợp đồng số 02/HUD1-VNF1-PLHĐ ngày 19/02/2013. Phụ lục...
Giới thiệu tổng quan dự án chung cư 176 Định Công

Giới thiệu tổng quan dự án chung cư 176 Định Công

Chung cư 176 Định Công là dự án đã được phê duyệt theo quy hoạch phát triển của thành phố tại khu đất số 176 Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Với quy mô xây dựng là tòa nhà hỗn hợp, dự án 176 Định Công sẽ bao gồm cả trung tâm thương mại và dịch vụ,...