Dưới đây là các căn cứ và hồ sơ pháp lý đảm bảo dự án chung cư 176 Định Công:

  1. Hợp đồng hợp tác đầu tư số 192/HĐHTĐT-HUD1-VNF1 ngày 05/8/2010 và các Phụ lục hợp đồng số 01/HUD1-VNF1-PLHĐ ngày 16/01/2013, Phụ lục hợp đồng số 02/HUD1-VNF1-PLHĐ ngày 19/02/2013. Phụ lục hợp đồng số 03/HUD1-VNF1-PLHĐ ngày 27/02/2014, phụ lục hợp đồng số 04/HUD1-VNF1-PLHĐ ngày 30/12/2015 giữa Công ty cổ phần phân phối – Bán lẻ VNF1 và Công ty cổ phần Đầu tư va Xây dựng HUD1 về việc hợp tác đầu tư dự án công trình tổ hợp thương mại văn phòng và nhà ở cao tầng tại số 176 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội;
  2. Giấy phép quy hoạch số 4212/GPQH do Sở Quy hoạch kiến trúc thanh phố Hà Nội cấp ngày 18/08/2015;
  3. Văn bản số 270/QHKT-TMB-PAKT (P10) ngày 20/01/2016 và văn bản số 3626/QHKT TMB-PAKT (P10) ngày 04/07/2016 của Sở Quy Hoạch kiến trúc thành phố Hà Nội về việc chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc sơ bộ của dự án đầu tư xây dựng công trình tổ hợp thương mại, văn phòng và nhà ở cao tầng tại số 176 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.
  4. Quyết định số 2198/QĐ-UBND ngày 06/05/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án công trình tổ hợp thương mại văn phòng và nhà ở cao tầng tại số 176 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.
  5. Quyết định số 5367/QĐ-UBND ngày 27/09/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại số 176 Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai để thực hiện dự án công trình tổ hợp thương mại, văn phòng và nhà ở cao tầng;
  6. Hồ sơ thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở hỗn hợp cao tầng và nhà ở tại số 176 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội do Công ty CP Đầu tư và tư vấn công nghệ xây dựng Archivina lập và hoàn thiện theo ý kiến của đơn vị tư vấn thẩm tra – Viện khoa học công nghệ xây dựng IBST tháng 09/2016.
  7. Các giấy tờ khác liên quan tới dự án theo quy định của Pháp Luật.

Hồ sơ pháp lý chung cư 176 Định Công

Địa chỉ liên hệ chủ đầu tư dự án 176 Định Công:

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD1

Số 168 Giải Phóng, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 04.38687557

Hotline: 0936.363.459